1. مهدی وکیلیان آغوئی , مهدی مرادی , مهدی صالحی , مهدی جباری نوقابی , اهمیت کنترلهای داخلی متناسب با اندازه شرکتها , حسابداری مالی , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷, صفحه ۱۳۹-۱۷۲
 2. مهدی صالحی , مسعود رهنما , رضا عبداله نژاد , بررسی تأثیر ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی بر رابطه بین تأخیر در گزارش‌گری مالی و ارتباط ارزشی , تحقیقات حسابداری و حسابرسی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰, صفحه ۱۰۷-۱۲۰
 3. مهدی صالحی , محمود تورچی , رضا عبداله نژاد خلیل اباد , تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر رابطه میان ارتباطات سیاسی و تأخیر در گزارش حسابرسی , پژوهش های تجربی حسابداری , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶, صفحه ۲۴۹-۲۶۸
 4. افسانه لطفی , مهدی صالحی , محمود لاری دشت بیاض , بررسی تاثیر سرمایه فکری بر خرید اظهار نظر با نقش واسط قابلیت مقایسه پذیری صورتهای مالی , مدیریت منابع در نیروی انتظامی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲, صفحه ۷۷-۱۰۴
 5. محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , فرهاد نسیم طوسی , بررسی عوامل موثر بر خوانایی گزارش حسابرس: یک رویکرد زبانی , مطالعات تجربی حسابداری مالی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰, صفحه ۳۱-۵۷
 6. مهدی صالحی , محمدرضا عباس زاده , مصطفی زنگی ابادی , الهه خدامرادی , تأثیر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰, صفحه ۲۷-۴۴
 7. مهدی وکیلیان آغوئی , مهدی مرادی , مهدی صالحی , مهدی جباری نوقابی , بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترلهای داخلی کوزو - 2013 - با کیفیت گزارشگری مالی , دانش حسابداری مالی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵, صفحه ۶۱-۸۹
 8. مهدی صالحی , محمدرضا عباس زاده , احمد احمدی , بررسی اثرات محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر رفتار سرمایه‌گذاری و بازدهی آتی شرکت‌ها , پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴, صفحه ۱-۲۲
 9. مهدی صالحی , محمود لاری دشت بیاض , نجمه وظیفه دان , بررسی رابطه بین تغییر مدیران و حقالزحمه حسابرسی , دانش حسابرسی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳, صفحه ۵۳-۷۵
 10. زینب امینی فرد , مهدی صالحی , تأثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , پژوهش حسابداری , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳, صفحه ۱۳۷-۱۵۵
 11. Saeedeh Gholami Gifan , Ameneh Bazrafshan , مهدی صالحی , بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با حق الزحمه و کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن ماده 99قانون برنامه پنجم توسعه , پژوهش های تجربی حسابداری , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱, صفحه ۳۶۵-۳۸۷
 12. وجیهه بذرافشان , آمنه بذرافشان , مهدی صالحی , بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی , بررسی های حسابداری و حسابرسی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲, صفحه ۴۵۷-۴۷۸
 13. بهاره حقیقی طلب , محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , بررسی آثار تعاملی وضعیت مالی شرکت و ویژگی‌های صنعت در تعدیل‌ ساختار سرمایه , مدیریت دارایی و تأمین مالی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶, صفحه ۱۹-۴۲
 14. مهدی صالحی , لاله فرخی پیله رود , پیش بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم , پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۱-۲۴
 15. محمود لاری دشت بیاض , مهدی صالحی , مریم سخاوت پور , بررسی رابطۀ محدودیت مالی، ساختار دارایی ها و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران , مدیریت دارایی و تأمین مالی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۱۸۱-۱۹۶
 16. مهدی صالحی , ناصر عبدلی محمودآباد , تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , دانش حسابرسی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۵-۲۴
 17. مهدی صالحی , مصطفی قناد , افشین به سودی , بررسی تأثیر ساختار نظام راهبری شرکتی بر اعتبار تجاری , پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۲۷-۳۹
 18. مهدی صالحی , مهران سالاری , مقایسه فنون داده‌کاوی و منطق فازی به‌منظور شناسایی رفتار مشتریان , پژوهش های نوین در تصمیم گیری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۱۷۳-۱۹۲
 19. محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , رضا حسینی پوراحمدابادیان , فراتحلیل عوامل موثر بر اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده , پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۸۹-۱۲۶
 20. مهدی صالحی , حمیدرضا آرایش , تاثیر کارایی سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس تهران , مطالعات مدیریت و کار آفرینی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۸۹-۱۰۴
 21. محمود لاری دشت بیاض , مهدی صالحی , مرضیه زاهدی , بررسی رفتار ناکارآمد حسابرسان و روابط کاری با سرپرستان، نقش تعدیلی جو اخلاقی مدیران , حسابداری ارزشی و رفتاری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۱۱-۱۴۶
 22. مهدی صالحی , کیانا حمیده پور , حمید خادم , بررسی مقایسه ای پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در نهادهای پولی با استفاده از هوش مصنوعی , پژوهش‌های پولی- بانکی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۳۱-۱۷۰
 23. رضا حسینی پوراحمدابادیان , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی صالحی , شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری: رویکرد داده کاوی , دانش حسابرسی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۰۷-۱۳۰
 24. مهدی صالحی , عسل بخشیان , فتانه داوطلب طوسی , تاثیر تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت‌ در صنعت بیمه , پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۲۹-۴۹
 25. بی تا قره خانی , بهزاد کاردان , مهدی صالحی , مرتضی منصوری , بررسی دقت الگوریتم های خطی- تکاملی BBO و ICDE و الگوریتم های غیرخطی SVR و CART در پیش بینی مدیریت سود , پژوهش های حسابداری مالی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۷۷-۹۵
 26. مهدی صالحی , محمود لاری دشت بیاض , نرگس مخملباف , حداقل کردن واریانس پورتفوی با محدودیت‌های L , دانش سرمایه گذاری , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۸۱-۹۵
 27. نوید پایدارمنش , مهدی صالحی , مهدی مرادی , اتکای سرمایه گذاران برکیفیت حسابرسی مستقل، و تاثیرپذیری کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت های مالی , مطالعات تجربی حسابداری مالی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۳۷-۱۵۱
 28. مهدی صالحی , مریم کاهانی , کیانا حمیدپور , ارتباط بین محافظه کاری وتغییرات قیمت سهام در شرکتهای تولیدی دولتی , حسابداری دولتی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۳۷-۴۶
 29. مهدی صالحی , فرزانه نصیرزاده , مهدی وکیلیان آغوئی , بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول برکیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۵۵-۷۹
 30. آرش قربانی , مهدی صالحی , محمدرضا عباس زاده , تورش توجه محدود سرمایه‌گذار و تکیه‌گاه‌های روان‌شناختی: یک پیش‌بینی از رفتار جمعی بازار , مدلسازی ریسک و مهندسی مالی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۲۰۶-۲۲۴
 31. مهدی صالحی , سمانه زمانی مقدم , افسانه لطفی , ارتباط بین سبک‌های تفکر در مدیران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها , پژوهشنامه مالیات , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۷۱-۱۸۷
 32. مهدی صالحی , جواد اورادی , زینب سالاری فورگ , تأثیر وجود کمیته حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی , دانش حسابداری , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵۹-۸۳
 33. محمدرسول داریوش نیا , فرزانه نصیرزاده , مهدی صالحی , توانایی مدلهای تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش بینی سود هر سهم , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۶۱-۱۸۸
 34. بهزاد کاردان , مهدی صالحی , حسین کلاته , رابطه بین اظهار نظر حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک مالی , پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱۱۱-۱۲۵
 35. محمود لاری دشت بیاض , مهدی صالحی , محمدحسین ذوالفقار آرانی , برآورد احتمال برگشت زیان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران , پیشرفت های حسابداری , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۵۹-۱۸۸
 36. مهدی صالحی , لاله بیرامی , رحمان هشیار , وحید بیرامی , عوامل موثر بر هزینه سرمایه با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , سیاست های مالی و اقتصادی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۳۵-۱۵۸
 37. مهدی صالحی , زین العابدین فلاح گنجه , اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP , دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۱۵-۲۷
 38. مهدی وکیلیان آغوئی , محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , بررسی رابطه بین بازده سهام و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران , حسابداری سلامت , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۱۰۷-۱۳۳
 39. محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , صدیقه یوسفی اطاقور , بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی با کمک ماتریس رتبه ای , دانش حسابرسی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۷۹-۱۰۰
 40. مهدی صالحی , سمیه یوسفی , رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و با تاکید بر تورم ایجاد شده حاصل از تصمیم‌گیری‌های دولت , راهبرد مدیریت مالی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۳۷-۵۷
 41. مهدی صالحی , سمانه زمانی مقدم , تاثیر وابستگی ساختاری بر تغییرات مرز کارا پرتفوی و مقایسه آن با روش سنتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل , دانش مالی تحلیل اوراق بهادار , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۴۱-۵۶
 42. مهدی صالحی , محسن صحت , مجتبی مقدس نوقابی , بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمه حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصص , دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱۳۵-۱۴۵
 43. مهدی صالحی , سمانه زمانی مقدم , رابطه بین کیفیت حسابرسی با نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در گردش و ضریب سهام , پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۵۷-۷۴
 44. سید محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , فاطمه شرف دوست , مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی , مطالعات حسابداری و حسابرسی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۲-۱۶
 45. محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , محمدرضا بهمنش , تاثیر متغیر میانجی (جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی کارکنان بانک ملی مشهد , پژوهش های اخلاقی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۲۷-۴۷
 46. محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , مریم شاکری , عسل بخشیان , سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران , مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۰۷-۱۲۳
 47. فرزانه نصیرزاده , مهدی صالحی , بهزاد بیگی , ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی تغییر در بحران مالی , دانش حسابداری , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۸۱-۱۰۵
 48. محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , محمد احمد نژاد , رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار ناکارآمد حسابرسی , تحقیقات حسابداری و حسابرسی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۳۴-۵۳
 49. مهدی صالحی , محمود لاری دشت بیاض , علیرضا شفیع بیک محمدی , تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۴۸-۲۶۷
 50. مهدی صالحی , روح الله قابضی , محمود موسوی شیری , الیاس بردبار , بررسی تأثیر پرداخت نقدی یارانه بر قیمت سهام و ایجاد بازده غیر عادی در صنعت فرآورده های نفتی , مطالعات اقتصاد انرژی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۸۹-۱۱۲
 51. امید امانداد , مهدی صالحی , محمدعلی فلاحی , الگوسازی و پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش‌های نوین , حسابداری سلامت , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱-۱۹
 52. محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , امین رستمی , زمان بندی اعلام سود فصلی، نوع خبر سود و دقت پیش بینی سود , حسابداری مالی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۱-۲۹
 53. مهدی صالحی , سمانه زمانی مقدم , صادق نکوئی , بررسی تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی بین نرخ مبادله دلار و شاخص فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل , دانش سرمایه گذاری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۸۳-۹۴
 54. مهدی صالحی , محمود موسوی شیری , صادق نکوئی , شریفه کمال احمدی , پیش بینی انتخاب حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های داده کاوی الگوریتم های هیوریستیک , دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۶۳-۷۴
 55. مهدی صالحی , فریبا عرب بافرانی , اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه بر عمق بازار , دانش حسابداری مالی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۸۹-۱۰۹
 56. مهدی صالحی , حمید بذرگر , رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی , راهبرد مدیریت مالی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۸۱-۱۰۸
 57. مهدی صالحی , فتانه داوطلب طوسی , بررسی تأثیرتمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های تابلویی , روند , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۶۷-۹۶
 58. محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , کیانا حمیده پور , بررسی خطای پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در صنعت مواد و محصولات دارویی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی , حسابداری سلامت , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۳۷-۵۶
 59. عاطفه اروجی , محمد رضا شورورزی , مهدی صالحی , رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی حسابداران شاغل درشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران , مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۳۵-۶۶
 60. مهدی صالحی , مهدی نوروزی , مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان , پژوهش حسابداری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۱-۲۸
 61. مهدی صالحی , لاله فرخی پیله رود , پیش‌بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در صنایع کشاورزی و نساجی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۸۹-۱۰۵
 62. مهدی صالحی , محمود موسوی شیری , یاسر رضوی , رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و افشای اینترنتی اطلاعات مالی , پژوهش های تجربی حسابداری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۷۹-۱۰۳
 63. سید محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , سید علیرضا حسینی , حمید سلیمانی , بررسی رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه ای حسابرسی ایران , دانش حسابداری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۹۵-۱۲۰
 64. مهدی صالحی , فتانه داوطلب طوسی , بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ترکیبی , حسابداری سلامت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۷۹-۱۰۰
 65. مهدی صالحی , محمد دنیائی , بررسی دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۳۰-۵۳
 66. مهدی صالحی , محمود موسوی شیری , محمد ابراهیمی سویزی , محتوای اطلاعاتی سود اعلان شده و پیش بینی شده هر سهم در تبیین بازده غیر عادی سهام , پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۱۷-۱۴۰
 67. صادق نکوئی , مهدی صالحی , یحیی کامیابی , شناسائی و بررسی دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگری مالی در ایران , دانش سرمایه گذاری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۶۵-۹۸
 68. مهدی صالحی , سعید پرویزی فرد , مستوره استوار , تأثیر عوامل فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی در بین مؤدیان امور مالیاتی , پژوهشنامه مالیات , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۸۵-۲۱۴
 69. مهدی صالحی , فرزانه نصیرزاده , وهاب رستمی , چالش های آموزش حسابداری در ایران از دید شاغلین حرفه و مراجع دانشگاهی , دانش حسابرسی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۶۷-۸۶
 70. مهدی صالحی , سمانه زمانی مقدم , بررسی وجود حافظه بلند مدت در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر آن بر تئوری بازار کارا از نوع ضعیف , راهبرد مدیریت مالی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۵۹-۷۱
 71. مهدی صالحی , معصومه زارع , رابطه نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرایط عدم تقرن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , نظریه های نوین حسابداری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۳۹-۵۲
 72. محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , سید حسام وقفی , علی اصغر رجب زاده , تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام , تحقیقات حسابداری و حسابرسی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۷۲-۹۴
 73. مهدی صالحی , محمود موسوی شیری , حجت سدیر نوغانی , بررسی رابطه حق الزحمه حسابرس و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , پژوهش های حسابداری مالی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱-۲۱
 74. مهدی صالحی , غلامرضا عنایتی , پریسا جوادی , بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با عملکرد مالی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار , حسابداری سلامت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۴۷-۱۷۲
 75. علی حسینی , مهدی صالحی , محمود موسوی شیری , علی رضا غلامزاده , تخمین پارامتر انباشتگی کسری حافظة سری زمانی قیمت گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی , بورس اوراق بهادار , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۰۳-۱۰۲۱
 76. مهدی صالحی , مهدی محمدی , محسن جلالی مجیدی , حیدر توانا , بررسی میزان رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی , مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۵۷-۷۵
 77. محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , احمد زنده‌دل , ایما فرزادمهر , توانایی حسابرسان در حفظ استقلال در موقعیت اختلاف نظر با مدیریت صاحب کار , پیشرفت های حسابداری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱۰۱-۱۳۰
 78. مهدی صالحی , زهره امینی فرد , بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پیش‌بینی سود نقدی سهام با استفاده از مدل‌های ترکیبی: مورد صنعت شیمیایی , پژوهش های تجربی حسابداری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱۱۱-۱۳۰
 79. فاطمه کاوسی , مهدی صالحی , تاثیر متغیر های مالی و غیر مالی بر افشا ی داوطلبانه , پژوهش نامه توسعه مالی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۳۷-۵۳
 80. مهدی صالحی , هاشم ولی پور , فرزاد اخترشناس , بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی روی تأمین مالی (استقراض از بانک‌ها) شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران , حسابداری سلامت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۳۵-۵۶
 81. مهدی صالحی , سعید جبارزاده کنگرلوئی , ناصر علیزاده , بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در گزارش گری مالی شرکت , پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۴۱-۵۶
 82. مهدی صالحی , محمود موسوی شیری , سامان خدری , بررسی عوامل موثر بر سطح افشای اختیاری اطلاعات , نظریه های نوین حسابداری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۵۵-۷۶