1. محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , عبداله آزاد , رابطه کیفیت حسابرسی با کیفیت حسابداری , اولین همایش حسابرسی ونظارت مالی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
 2. سمیه محرابی نیا , مهدی صالحی , بررسی ارتباط بازده صفر ومیزان شفافیت اطلاعات و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , چهاردهمین همایش ملی حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
 3. جواد اورادی , مهدی صالحی , کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در گزارش حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران , چهاردهمین همایش ملی حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
 4. مهدی صالحی , نوید پایدارمنش , متینا خزمی , حساسیت جریان‌های نقد سرمایه‌گذاری شده یک معیار نامناسب برای محدودیت‌های تامین مالی شرکت‌ها- معرفی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در موجودی کالا , چهاردهمین همایش ملی حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
 5. مهدی صالحی , سهیلا خراشادیزاده , تکتم خراشادیزاده , بررسی رابطه بین گزارشگری مسئولیت پاسخگویی و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , چهاردهمین همایش ملی حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
 6. مهدی صالحی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی خداپرست مشهدی , فرزانه اکبری , بررسی تاثیر توانایی مدیران بر پاداش هیأت مدیره و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , چهاردهمین همایش ملی حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
 7. مهدی صالحی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی خداپرست مشهدی , فرزانه اکبری , بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت های بورسی و فرابورسی , چهاردهمین همایش ملی حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
 8. محمود لاری دشت بیاض , مهدی صالحی , مریم سخاوت پور , بررسی رابطه ساختار دارایی های قابل وثیقه و ساختار سرمایه , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
 9. فرزانه نصیرزاده , مهدی صالحی , مریم کاهانی , بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری در گزارشهای مالی , سومین کنفرانس بین الملیی مدیریت، اقتصاد و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
 10. فرزانه نصیرزاده , مهدی صالحی , بهزاد بیگی , ویژگیهای ساختاری و فرایندی هیئت مدیره و ریسک مالی )تغییر در نقدینگی-تغییر در بحران مالی( , اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۷
 11. مهدی صالحی , فاطمه علیزاده سبلوئی , رضا ستوده , تاثیر استانداردها و دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی بر رضایت مشتریان و کیفیت گزارش حسابرسی , اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۴
 12. مهدی صالحی , آرش آرین پور , پریسا غفوریان نوروزی , بررسی تاثیـر استفاده از وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزش بر یادگیری و کیفیت تدریس , یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 13. ریحانه بیگی , مهدی صالحی , کاربرد الگوریتم فاخته در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 14. مهدی صالحی , پریسا جوادی , بررسی رابطه سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 15. مهدی صالحی , جلیل خاکسار , الهه ترابی , پیش بینی مدیریت سود با توجه به اقلام تعهدی ساختاری و معنایی با استفاده از شبکه عصبی-فازی والگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری , یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 16. مریم سعیدی کیان , محمدجواد ساعی , مهدی صالحی , بررسی تاثیرتبلیغات بر عملکرد مالی و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 17. مهدی صالحی , نوید پایدارمنش , متینا خرمی کاخکی , راهکارهای اقتصاد مقاومتی، قاچاق و حمایت از تولید داخلی , اقتصاد پنهان : انضباط اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳
 18. مهدی صالحی , نوید پایدارمنش , تحریم های اقتصادی علیه ایران ، تهدیدها و فرصت ها , همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رهیافت تولید ملی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۵
 19. ناهید بیگ مرادی , مهدی صالحی , بررسی وضعیت گزارشگری مالی اینترنتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۶
 20. مهدی صالحی , علی افشار قوچانی , بررسی ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی , اولین همایش ملی حسابداری ارزشی , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۶
 21. مهدی صالحی , بهروز شیرخانی , حمید خسروی , سیر تکاملی حسابرسی اجتماعی و چالشهای پیش رو (از تئوری ها ی غربی به سوی رهنمود های اسلامی) , اولین همایش ملی حسابداری ارزشی , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۶
 22. مهدی صالحی , پریسا جوادی , قابل اتکا بودن اطلاعات صورتهای مالی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران , همایش ملی حسابداری و حسابرسی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۵
 23. مهدی صالحی , رضا تاکر , احسان مهرجو , عوامل موثر بر پایداری سود در بورس تهران , همایش ملی حسابداری و حسابرسی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۵
 24. مهدی صالحی , رحیم رجبی , مصطفی بهرامی , شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش در شعب بانک ملی استان زنجان با استفاده از تکنیک تحلیلی سلسله مراتبی AHP , چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۲